PlasmaPay Adds 34 New Tokens to Expand DeFi Offering

کاهش سرمایه‌ گذاری در دیفای؛ چه آینده‌ای در انتظار دیفای است؟

بنا به داده‌های جمع‌آوری شده توسط The Block Research، سرمایه‌گذاری در دنیای دیفای با کاهش قابل‌توجه در ماه می مواجه شده که در ادامه‌ به جزییات خبر «کاهش سرمایه‌ گذاری در دیفای» می‌پردازیم.