نمایشگاه ارز دیجیتال و متاورس با حضور صرافی‌ها در نمایشگاه بین‌المللی تهران آغاز شد

نمایشگاه بین‌المللی ارز دیجیتال، متاورس و اقتصاد دیجیتال از روز سوم خرداد آغاز شده و تا ششم خرداد ادامه دارد. این نمایشگاه در محل دائمی برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول قرار