پست وبلاگ

مقیاس پذیری در بلاک چین

مقیاس پذیری و معیارهای تعیین آن: همه مطالب در دنیای ارز دیجیتال مکمل یکدیگر اند، یعنی هر مطلب کامل کننده‌ی مطلب قبلی خود خواهد بود. درمباحث پیشین تیم توکن باز به مبحث دفترکل