کدوم صرافی کدوم ارز دیجیتال را داره؟

امکان جستجوی 425 ارز دیجیتال در بین 18 صرافی ایرانی
سود آربیتراژ بیت کوین بدون احتساب کارمزد :
drag جهت مشاهده تمام جزئیات به سمت چپ اسکرول کنید.
# صرافی

بهترین قیمت خرید بیت کوین

از شما
مقدار خرید

بهترین قیمت فروش بیت کوین

به شما
مقدار فروش کارمزد
1
643,328,400 تومان
652,850,055 تومان
0 ورود / ثبت نام بررسی صرافی کوین کده
2
641,988,768 تومان
645,609,345 تومان
0.04% الی 2% ورود / ثبت نام بررسی صرافی فرهاد اکسچنج
3
641,626,621 تومان
0.046491
643,207,261 تومان
0.05 0.2% الی %0.4 ورود / ثبت نام بررسی صرافی والکس
4
641,539,019 تومان
0.00013
642,732,514 تومان
0.0001 0% الی 0.35% ورود / ثبت نام بررسی صرافی همتاپی
5
641,324,450 تومان
647,244,368 تومان
0.1% ورود / ثبت نام بررسی صرافی هلو اکس
6
640,900,000 تومان
0.0025501
645,600,000 تومان
0.0013951 0.15% الی 0.4% ورود / ثبت نام بررسی صرافی اکسبیتو
7
640,858,075 تومان
648,528,653 تومان
0% ورود / ثبت نام بررسی صرافی ایرانیکارت
8
640,289,020 تومان
0.006
640,438,280 تومان
0.0044 0.2% الی %0.35 ورود / ثبت نام بررسی صرافی او ام پی فینکس
9
639,842,803 تومان
0.0815
643,702,409 تومان
0.1195 0.2% ورود / ثبت نام بررسی صرافی ارزپایا
10
639,718,000 تومان
0.02691
641,421,000 تومان
0.01545 0.14% الی %0.2 ورود / ثبت نام بررسی صرافی رابین کش
11
639,514,989 تومان
644,447,995 تومان
0.2% ورود / ثبت نام بررسی صرافی آبان تتر
12
639,291,852 تومان
646,197,783 تومان
0% ورود / ثبت نام بررسی صرافی توایکس
13
639,040,149 تومان
3.74530062
650,098,365 تومان
0.000185 0.15% الی %0.3 ورود / ثبت نام بررسی صرافی پینگی
14
638,839,930 تومان
0.01922142
645,327,560 تومان
0.0008 0.06% الی0.32 % ورود / ثبت نام بررسی صرافی بیت پین
15
638,170,430 تومان
0.001307
639,998,900 تومان
0.010311 0.2% الی %0.35 ورود / ثبت نام بررسی صرافی نوبیتکس
16
635,450,000 تومان
0.04063
645,750,000 تومان
0.00387 0.1% الی %0.4 ورود / ثبت نام بررسی صرافی اکسیر
17
633,915,335 تومان
0.00079
638,790,000 تومان
0.00001 0.12% الی %0.32 ورود / ثبت نام بررسی صرافی رمزینکس
18
632,032,115 تومان
644,498,776 تومان
0.12% الی %0.4 ورود / ثبت نام بررسی صرافی اکس اکس
60 ثانیه تا بروزرسانی بعدی قیمت ها