کدوم صرافی کدوم ارز دیجیتال را داره؟

امکان جستجوی 804 ارز دیجیتال در بین 21 صرافی ایرانی
سود آربیتراژ بیت کوین بدون احتساب کارمزد :
drag جهت مشاهده تمام جزئیات به سمت چپ اسکرول کنید.
# صرافی

بهترین قیمت خرید بیت کوین

از شما
مقدار خرید

بهترین قیمت فروش بیت کوین

به شما
مقدار فروش کارمزد
1
1,062,343,112 تومان
0.004
1,062,124,784 تومان
0.02783 0.3% ورود / ثبت نام بررسی صرافی تاپ کنز
2
1,056,393,656 تومان
1,063,711,995 تومان
0.1% ورود / ثبت نام بررسی صرافی فرهاد اکسچنج
3
1,054,503,642 تومان
0.01593971
1,055,255,505 تومان
0.00134362 0.2% الی %0.35 ورود / ثبت نام بررسی صرافی او ام پی فینکس
4
1,054,503,000 تومان
0.0178
1,057,953,000 تومان
0.017 0.14% الی %0.2 ورود / ثبت نام بررسی صرافی رابین کش
5
1,053,000,000 تومان
0.002803
1,053,998,999 تومان
0.000739 0.2% الی %0.4 ورود / ثبت نام بررسی صرافی والکس
6
1,052,366,649 تومان
1,052,366,649 تومان
0% الی 0.49% ورود / ثبت نام بررسی صرافی تترلند
7
1,051,000,100 تومان
0.113165
1,052,000,000 تومان
0.0079 0.2% الی %0.35 ورود / ثبت نام بررسی صرافی نوبیتکس
8
1,049,601,193 تومان
1,056,609,436 تومان
0.2% ورود / ثبت نام بررسی صرافی آبان تتر
9
1,049,211,998 تومان
0.01906192
1,053,998,099 تومان
0.01897536 0.06% الی0.32 % ورود / ثبت نام بررسی صرافی بیت پین
10
1,048,476,064 تومان
1,057,816,608 تومان
0% ورود / ثبت نام بررسی صرافی توایکس
11
1,048,000,000 تومان
0.0078259
1,051,000,000 تومان
0.0039716 0.15% الی 0.4% ورود / ثبت نام بررسی صرافی اکسبیتو
12
1,047,896,976 تومان
1,056,078,193 تومان
0% ورود / ثبت نام بررسی صرافی ایرانیکارت
13
1,047,424,939 تومان
0.0503601
1,054,265,730 تومان
0.0001 0.15% الی %0.3 ورود / ثبت نام بررسی صرافی پینگی
14
1,046,486,997 تومان
1,053,500,796 تومان
0.2% ورود / ثبت نام بررسی صرافی سینا تتر
15
1,045,046,750 تومان
1,055,551,080 تومان
0.35% الی 0.72% ورود / ثبت نام بررسی صرافی ورسلند
16
1,044,133,000 تومان
0.075064
1,059,838,000 تومان
0.072215 0.15% الی 0.35% ورود / ثبت نام بررسی صرافی تریتکس
17
1,042,895,408 تومان
1,049,902,544 تومان
0.1% ورود / ثبت نام بررسی صرافی هلو اکس
18
1,041,409,395 تومان
1,061,420,783 تومان
0.12% الی %0.4 ورود / ثبت نام بررسی صرافی اکس اکس
19
1,040,308,434 تومان
1,061,324,766 تومان
0 ورود / ثبت نام بررسی صرافی بیت24
20
1,036,848,780 تومان
1,058,169,567 تومان
0 ورود / ثبت نام بررسی صرافی کوین کده
21
1,035,350,000 تومان
0.04651
1,052,820,000 تومان
0.001535 0.1% الی %0.4 ورود / ثبت نام بررسی صرافی اکسیر
60 ثانیه تا بروزرسانی بعدی قیمت ها