کدوم صرافی کدوم ارز دیجیتال را داره؟

امکان جستجوی 279 ارز دیجیتال در بین 16 صرافی ایرانی
drag جهت مشاهده تمام جزئیات به سمت چپ اسکرول کنید.
# صرافی

بهترین قیمت خرید
بیت کوین

از شما
تعداد خرید

بهترین قیمت فروش
بیت کوین

به شما
تعداد فروش کارمزد
1
بازار رمزینکس
868,700,000 تومان
0.02698
875,100,000 تومان
0.00225 0.12% الی %0.32 معامله کن بررسی صرافی
2
بازار اکس نوین
866,583,015 تومان
0.00572
872,600,000 تومان
0.002053 0.13% الی %0.33 معامله کن بررسی صرافی
3
بازار ارزپایا
865,493,292 تومان
0.0544
866,959,683 تومان
0.0323454 0.2% معامله کن بررسی صرافی
4
بازار چنج کن
863,148,000 تومان
0.000918
867,589,300 تومان
0.00143 0.15% الی %0.3 معامله کن بررسی صرافی
5
فروشگاه آبان تتر
862,953,120 تومان
873,740,034 تومان
0.3% معامله کن بررسی صرافی
6
بازار کوین نیک
862,168,192 تومان
0.00799
868,992,369 تومان
0.01231 0.13% الی %0.33 معامله کن بررسی صرافی
7
بازار نوبیتکس
861,898,400 تومان
0.087666
861,899,000 تومان
0.004875 0.2% الی %0.35 معامله کن بررسی صرافی
8
بازار اکسیر
861,650,000 تومان
0.00026
866,250,000 تومان
0.00047 0.1% الی %0.4 معامله کن بررسی صرافی
9
فروشگاه افراتتر
859,759,000 تومان
873,085,000 تومان
0% معامله کن بررسی صرافی
10
فروشگاه بیتستان
858,609,085.011 تومان
881,809,393.133 تومان
0% معامله کن بررسی صرافی
11
بازار والکس
858,000,001 تومان
0.0015105
863,800,005 تومان
0.03286893 0.2% الی %0.4 معامله کن بررسی صرافی
12
857,780,959 تومان
868,197,613 تومان
0% معامله کن بررسی صرافی
13
بازار بیت پین
850,999,999 تومان
0.013957
869,799,900 تومان
0.021498 0.06% الی0.32 % معامله کن بررسی صرافی
14
فروشگاه ارزاینجا
848,503,000 تومان
881,552,000 تومان
0% معامله کن بررسی صرافی
15
بازار فینیکس
847,200,930 تومان
0.139365
863,500,000 تومان
0.000418 0.3% الی %0.4 معامله کن بررسی صرافی
16
بازار جیبیتکس
839,100,000 تومان
0.00059587
866,025,000 تومان
0.028688 0.12% الی %0.32 معامله کن بررسی صرافی

60 ثانیه تا بروزرسانی بعدی قیمت ها