کدوم صرافی کدوم ارز دیجیتال را داره؟

امکان جستجوی 278 ارز دیجیتال در بین 21 صرافی ایرانی
سود آربیتراژ بیت کوین بدون احتساب کارمزد :
drag جهت مشاهده تمام جزئیات به سمت چپ اسکرول کنید.
# صرافی

بهترین قیمت خرید بیت کوین

از شما
مقدار خرید

بهترین قیمت فروش بیت کوین

به شما
مقدار فروش کارمزد
1
1,351,111,112 تومان
0.00372468
1,354,445,375 تومان
0.00030978 0.2% الی %0.4 ثبت نام بررسی صرافی اوکی اکسچنج
2
1,349,099,000 تومان
0.01106
1,353,061,000 تومان
0.00587 0.14% الی %0.2 ثبت نام بررسی صرافی رابین کش
3
1,347,411,144 تومان
0.00433
1,352,652,139 تومان
0.003999 0.13% الی %0.33 ثبت نام بررسی صرافی اکس نوین
4
1,347,128,114 تومان
0.01838
1,361,023,724 تومان
0.02213 0.13% الی %0.33 ثبت نام بررسی صرافی کوین نیک مارکت
5
1,344,798,274 تومان
0.00473
1,350,238,317 تومان
0.03044 0.3% الی %0.4 ثبت نام بررسی صرافی فینیکس
6
1,343,696,203.8 تومان
0.99412
1,347,733,626.7 تومان
2.3023 0.2% الی %0.35 ثبت نام بررسی صرافی لوپیرو
7
1,341,900,005 تومان
0.000032
1,348,499,999 تومان
0.00745 0.2% الی %0.4 ثبت نام بررسی صرافی والکس
8
1,340,871,655 تومان
0.1
1,347,879,336 تومان
0.0556 0.2% الی %0.35 ثبت نام بررسی صرافی موربیت
9
1,340,000,300 تومان
0.000489
1,340,800,000 تومان
0.069769 0.2% الی %0.35 ثبت نام بررسی صرافی نوبیتکس
10
1,339,671,551.4 تومان
1,352,250,627 تومان
0.2% ثبت نام بررسی صرافی بیتامون
11
1,338,993,980.8 تومان
1,354,473,680 تومان
0.3% ثبت نام بررسی صرافی آبان تتر
12
1,338,686,416 تومان
0.078776
1,343,627,590 تومان
0.001007 0.06% الی0.32 % ثبت نام بررسی صرافی بیت پین
13
1,337,386,443 تومان
0.0473
1,343,559,381 تومان
0.029428 0.2% ثبت نام بررسی صرافی ارزپایا
14
1,336,730,000 تومان
0.001211
1,347,558,700 تومان
0.001135 0.15% الی %0.3 ثبت نام بررسی صرافی چنج کن
15
1,333,333,333 تومان
0.00230457
1,346,226,669 تومان
0.00149306 0.15% الی0.4 % ثبت نام بررسی صرافی تبدیل
16
1,333,200,000 تومان
0.14845
1,349,250,000 تومان
0.0022 0.1% الی %0.4 ثبت نام بررسی صرافی اکسیر
17
1,331,454,801 تومان
1,346,248,743 تومان
0% ثبت نام بررسی صرافی سلام کریپتو
18
1,319,354,500 تومان
0.00771
1,331,220,450 تومان
0.00027 0.12% الی %0.32 ثبت نام بررسی صرافی رمزینکس
19
1,319,010,000 تومان
1,364,350,000 تومان
0% ثبت نام بررسی صرافی ارزینجا
20
1,310,000,000 تومان
0.00931
1,340,000,000 تومان
0.00048873 0.12% الی %0.32 ثبت نام بررسی صرافی جیبیتکس
21
1,308,895,181 تومان
1,347,505,034 تومان
0% ثبت نام بررسی صرافی بیتستان
60 ثانیه تا بروزرسانی بعدی قیمت ها