کدوم صرافی کدوم ارز دیجیتال را داره؟

امکان جستجوی 414 ارز دیجیتال در بین 16 صرافی ایرانی
سود آربیتراژ بیت کوین بدون احتساب کارمزد :
drag جهت مشاهده تمام جزئیات به سمت چپ اسکرول کنید.
# صرافی

بهترین قیمت خرید بیت کوین

از شما
مقدار خرید

بهترین قیمت فروش بیت کوین

به شما
مقدار فروش کارمزد
1
933,993,992 تومان
941,624,662 تومان
0.2% ورود / ثبت نام بررسی صرافی آبان تتر
2
933,519,692 تومان
0.0122
933,694,633 تومان
0.0199 0.2% الی %0.35 ورود / ثبت نام بررسی صرافی او ام پی فینکس
3
933,341,281 تومان
0.000114
936,999,999 تومان
0.005 0.2% الی %0.4 ورود / ثبت نام بررسی صرافی والکس
4
931,307,185 تومان
0.02694324
931,799,682 تومان
0.1266 0.2% الی %0.3 ورود / ثبت نام بررسی صرافی صراف
5
931,208,100 تومان
0.001056
932,353,500 تومان
0.001782 0.15% الی %0.3 ورود / ثبت نام بررسی صرافی چنج کن
6
930,950,000 تومان
0.14471
940,100,000 تومان
0.00147 0.1% الی %0.4 ورود / ثبت نام بررسی صرافی اکسیر
7
930,742,880 تومان
939,897,728 تومان
0.2% ورود / ثبت نام بررسی صرافی هلو اکس
8
930,232,296 تومان
0.0992
931,296,472 تومان
0.1036 0.2% ورود / ثبت نام بررسی صرافی ارزپایا
9
929,702,000 تومان
0.01998
932,023,000 تومان
0.02027 0.14% الی %0.2 ورود / ثبت نام بررسی صرافی رابین کش
10
928,362,640 تومان
0.0444
930,998,900 تومان
0.600891 0.2% الی %0.35 ورود / ثبت نام بررسی صرافی نوبیتکس
11
927,504,000 تومان
943,064,100 تومان
0% ورود / ثبت نام بررسی صرافی ایرانیکارت
12
927,134,841 تومان
0.00221525
934,498,884 تومان
0.43072349 0.06% الی0.32 % ورود / ثبت نام بررسی صرافی بیت پین
13
926,853,000 تومان
0.059951
935,556,000 تومان
0.083785 0.12% الی %0.32 ورود / ثبت نام بررسی صرافی جیبیتکس
14
919,034,363 تومان
0.00109
933,550,000 تومان
0.00017 0.12% الی %0.32 ورود / ثبت نام بررسی صرافی رمزینکس
15
910,000 تومان
2.197802
934,104,940 تومان
2.03701871 0.15% الی %0.3 ورود / ثبت نام بررسی صرافی پینگی
60 ثانیه تا بروزرسانی بعدی قیمت ها