کارمزد معاملات در صرافی نوبیتکس کاهش یافت؛ اعلام درصدهای جدید

اخبار صرافی نوبیتکس

صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس از تغییر در کارمزدها خبر داد. طی این تغییرات، کارمزد خرید و فروش رمزارزها در صرافی نوبیتکس به ۷ سطح دسته بندی شده است. این کاهش در میزان کارمزد در هر دو بازار ریالی و تتری نوبیتکس اعمال شده است.

کارمزد سطح پایه

سطح پایه برای تریدرهایی است که حجم معاملات 30 روز اخیر آنها زیر 100 میلیون تومان است. در این سطح کارمزدها به صورت زیر است:

بازار ریالی:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.2 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.25 درصد

بازار تتری:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.1 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.13 درصد

کارمزد سطح ویژه 1

سطح ویژه یک برای تریدرهایی است که حجم معاملات 30 روز اخیر آنها بین 100 تا 300 میلیون تومان است. در این سطح کارمزدها به صورت زیر است:

بازار ریالی:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.17 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.2 درصد

بازار تتری:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.095 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.12 درصد

کارمزد سطح ویژه 2

سطح ویژه دو برای تریدرهایی است که حجم معاملات 30 روز اخیر آنها بین 300 میلیون تا 1 میلیارد تومان است. در این سطح کارمزدها به صورت زیر است:

بازار ریالی:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.15 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.19 درصد

بازار تتری:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.09 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.11 درصد

کارمزد سطح ویژه 3

سطح ویژه سه برای تریدرهایی است که حجم معاملات 30 روز اخیر آنها بین 1 تا 5 میلیارد تومان است. در این سطح کارمزدها به صورت زیر است:

بازار ریالی:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.125 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.175 درصد

بازار تتری:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.08 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.1 درصد

کارمزد سطح ویژه 4

سطح ویژه چهار برای تریدرهایی است که حجم معاملات 30 روز اخیر آنها بین 5 تا 20 میلیارد تومان است. در این سطح کارمزدها به صورت زیر است:

بازار ریالی:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.1 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.155 درصد

بازار تتری:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.07 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.1 درصد

کارمزد سطح ویژه 5

سطح ویژه پنج برای تریدرهایی است که حجم معاملات 30 روز اخیر آنها بین 20 تا 80 میلیارد تومان است. در این سطح کارمزدها به صورت زیر است:

بازار ریالی:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.09 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.145 درصد

بازار تتری:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.065 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.095 درصد

کارمزد سطح 6

سطح سطح شش برای تریدرهایی است که حجم معاملات 30 روز اخیر آنها بالای 80 میلیارد تومان است. در این سطح کارمزدها به صورت زیر است:

بازار ریالی:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.08 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.135 درصد

بازار تتری:

کارمزد میکر یا سفارش گذار = 0.06 درصد

کارمزد تیکر یا سفارش بردار = 0.09 درصد

بالاترین و پایین‌ترین میزان کارمزد نوبیتکس

در نتیجه با توجه به این تغییرات، بالاترین میزان کارمزد پرداختی توسط یک کاربر در صرافی نوبیتکس 0.25 در بازار ریالی برای تریدر سطح پایه و کمترین میزان کارمزد پرداختی، 0.06 درصد در بازار تتری برای سطح ویژه شش خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.