آموزش خرید و فروش ارز دیحیتال ارز پایا

آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی ارزپایا

اولین مرحله در ورود به این بازار ثبت نام و احراز هویت در یک صرافی است. بعد از مرحله ثبت نام، حساب کاربری شما فعال شده و بدین ترتیب قادر خواهید بود به